Bestyrelsen

Vollerslev Gørslev Vandværks bestyrelse:

Pr 23. F EBRUAR 2017:

Formand – Linda Andersen
Telefon: 21331280
Mail: askevang8@gmail

Næstformand – Leif Jensen
Telefon: 30414831
Mail: Ingen Mail

Kasserer – Leif Lyders Larsen
Telefon: 22422516
Mail: lyderslarsen@hotmail.com

Vandværksmester – Leif Lyders Larsen
Telefon: 22422516
Mail: lyderslarsen@hotmail.com

Sekretær & WWW ansvarlig – Ole Klitkou
Telefon: 56879200
Mail: ole@kajlarsen.dk

Menigt medlem – Henrik Lundager
Telefon: 23313328
Mail: Henriklundager@godmail.dk