Takster

– Alle priser er angivet ekskl. moms.

TAKSTBLAD FOR ÅRET 1. 7. 2018 TIL 30. 6. 2019

Tilslutningsafgift for nye medlemmer med bopæl indenfor vandværkets eksisterende ledningsområde:

Hovedanlæg                                                                  Kr. 5.932,-

Ledningsanlæg                                                             Kr. 9.192,-

Indskud i alt                                                                  Kr. 15.124,-

Tilslutningen kan først ske, når afgiften er betalt.

For nye medlemmer, med bopæl udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet, vil der yderligere skulle betales for de etableringsomkostninger en nødvendig udvidelse af ledningsnettet vil medføre.

LØBENDE VANDAFGIFTER:

 Vandafgift 1. 7.—31. 12. 2017 pr. mᵌ                                      Kr. 4,80

Vandafgift 1. 1.—30. 6. 2018 pr. mᵌ                                       Kr. 4,80

Grønne afgifter pr. mᵌ årligt                                                   Kr. 6,37

Målerafgift, årligt                                                                     Kr. 80,-

Fast årlig afgift pr. ejendom                                                  Kr. 300,-

Lukning og genåbningsgebyr                                                Kr. 1.000,-

Ulovlig havevanding                                                               Kr. 250,-

Gebyr for måleraflæsning                                                     Kr. 150,-

                                                                                       Alle takster er ekskl. moms.

Restancegebyr, 1. rykker                                                      Kr. 100,- MOMS FRITAGET

Restancegebyr, 2. rykker                                                     Kr. 100,- MOMS FRITAGET

 

 TAKSTBLAD FOR ÅRET 1. 7. 2017 TIL 30. 6. 2018

Tilslutningsafgift for nye medlemmer med bopæl indenfor vandværkets eksisterende ledningsområde:

Hovedanlæg                                                                  Kr. 5.490,-

Ledningsanlæg                                                             Kr. 9.020,-

Indskud i alt                                                                  Kr. 14.510,-

Tilslutningen kan først ske, når afgiften er betalt.

For nye medlemmer, med bopæl udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet, vil der yderligere skulle

betales for de etableringsomkostninger en nødvendig udvidelse af ledningsnettet vil medføre.

 

LØBENDE VANDAFGIFTER:

Vandafgift 1. 7.—31. 12. 2017 pr. mᵌ                         Kr. 4,80

Vandafgift 1. 1.—30. 6. 2018 pr. mᵌ                           Kr. 4,80

Grønne afgifter pr. mᵌ årligt                                        Kr. 6,25

Målerafgift, årligt                                                          Kr. 80,-

Fast årlig afgift pr. ejendom                                         Kr. 300,-

Lukning og genåbningsgebyr                                      Kr. 1.000,-

Ulovlig havevanding                                                                      Kr. 250,-

Gebyr for måleraflæsning                                            Kr. 150,-

                                                                      Alle takster er ekskl. moms.

Restancegebyr, 1. rykker                                              Kr. 100,- MOMS FRITAGET

Restancegebyr, 2. rykker                                              Kr. 100,- MOMS FRITAGET

 

————————————————————————————————————————

 

TAKSTBLAD FOR ÅRET 1. 7. 2016 TIL 30. 6. 2017

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

Tilslutningsafgift for nye medlemmer med bopæl indenfor vandværkets eksisterende ledningsområde:

Hovedanlæg                                                                  Kr. 6.129,-

Ledningsanlæg                                                             Kr. 9.055,-

Indskud i alt                                                                  Kr. 15.184,-

Tilslutningen kan først ske, når afgiften er betalt.

For nye medlemmer, med bopæl udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet, vil der yderligere skulle

betales for de etableringsomkostninger en nødvendig udvidelse af ledningsnettet vil medføre.

 

LØBENDE VANDAFGIFTER:

Vandafgift 1. 7.—31. 12. 2016 pr. mᵌ                            Kr. 4,80

Vandafgift 1. 1.—30. 6. 2017 pr. mᵌ                              Kr. 4,80

Grønne afgifter pr. mᵌ årligt                                          Kr. 6,25

Målerafgift, årligt                                                            Kr. 80,-

Fast årlig afgift pr. ejendom                                         Kr. 300,-

Lukning og genåbningsgebyr                                       Kr. 1.000,-

Ulovlig havevanding                                                      Kr. 250,-

Gebyr for måleraflæsning                                             Kr. 150,-

                                                                      Alle takster er ekskl. moms.

Restancegebyr, 1. rykker                                              Kr. 100,- MOMS FRITAGET

Restancegebyr, 2. rykker                                              Kr. 100,- MOMS FRITAGET